Słownik e-marketingu

A/B — rodzaj eksperymentu służącego do porównywania skuteczności kilku wersji całej podstrony serwisu (np. koszyka zakupowego lub landing page dla kampanii typu PPC).

Actionable data — praktyczne dane, które pomagają w podejmowaniu konkretnych, odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Cel — czynność, której oczekujesz od swoich gości i która stanowi dla Twojego biznesu określoną wartość, np. dokonanie zakupu, wypełnienie formularza kontaktowego lub zapisanie się do newslettera. Wykonanie celu nazywamy konwersją.

Ciasteczko (ang. cookie) — niewielki plik tekstowy wysyłany na komputery internautów, gromadzący dane, które później można obserwować w raportach.

Content marketing — marketing oparty na udostępnianiu spragnionym wiedzy i rozrywki internautom ciekawych i przydatnych treści.

CPC (ang. cost per click, koszt kliknięcia) — miara efektywności reklamy internetowej; CPC to stosunek kosztów reklamy do liczby jej kliknięć (CPC=koszty reklamy/kliknięcia). Skrótu CPC używa się też dla określenia modelu ustalania stawek za reklamę (poniekąd wymiennie ze skrótem PPC, ang. pay per click).

CTR (ang. click through rate) — miara efektywności reklamy internetowej; w przypadku reklam tekstowych lub graficznych, CTR to stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń, wyrażony najczęściej w formie wartości procentowej: CTR=(kliknięcia/wyświetlenia)*100%.

W e-mail marketingu CTR jest rozumiany jako stosunek liczby kliknięć w linki zamieszczone w wiadomości do liczby wysłanych maili: CTR=kliknięcia/wysłane wiadomości.

CTOR (ang. click-to-open rate) — miara efektywności w e-mail marketingu, rozumiana jako stosunek liczby kliknięć w linki zamieszczone w wiadomości do liczby jej otwarć: CTR=kliknięcia/otwarcia.

Eye tracking — technika badawcza polegająca na śledzeniu ruchów gałek ocznych badanego, stosowana często do testowania projektów stron internetowych. Eye tracking pomaga ustalić, w jaki sposób użytkownicy konsumują treść, co zwraca ich uwagę, a które elementy uchodzą ich uwadze.

GIGO (ang. Garbage In, Garbage Out) — śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu; zasada wskazująca na krytyczne znaczenie jakości danych wejściowych dla sukcesu całego procesu analizy.

Key Performance Indicators (KPI) — wskaźniki sukcesu stosowane do pomiaru stopnia realizacji celów biznesowych.

Metoda Trinity — kompleksowa metoda analityczna opracowana przez Avinasha Kaushika, skupiająca się na poszukiwaniu odpowiedzi na trzy pytania: o zachowania użytkowników (co?), ich skutki (jakie to ma konsekwencje?) oraz przyczyny (dlaczego?).

MVT — eksperyment wielowymiarowy służący do testowania skuteczności wielu odmian poszczególnych elementów strony, np. nagłówków, elementów graficznych i tekstów marketingowych. Podczas testu użytkownicy widzą losowe kombinacje różnych wariantów poszczególnych elementów.

Nowe odwiedziny (w Google Analytics)— odsetek użytkowników witryny, którzy w danym okresie pojawili się w niej po raz pierwszy. Oznacza to, że jeśli internauta był na stronie wcześniej w przedziale czasowym, którego nie obejmuje raport, jego kolejna wizyta zostanie wliczona do nowych odwiedzin.

Odsłony — suma wyświetleń danej podstrony łącznie z powtórnymi odwiedzinami. System rejestruje odsłonę przy okazji każdego uruchomienia na stronie kodu śledzenia.

Odwiedziny (sesje)— suma wszystkich wizyt na stronie. Pojedynczy internauta może wygenerować wiele odwiedzin.

Paraliż analityczny — zjawisko występujące, gdy koszty poniesione na analizę przekraczają korzyści, które może ona przynieść.

PPC (ang. pay per click, płatność za kliknięcie) — model reklamy internetowej, w którym opłata jest pobierana za kliknięcie kreacji reklamowej, a nie za samo jej wyświetlenie.

Próbkowanie — przygotowywanie przez Google Analytics raportów opartych na określonej próbce danych w celu optymalizacji czasu przetwarzania informacji.

ROI (Return On Investment) — zwrot z inwestycji.

Segmenty zaawansowane (w Google Analytics)— sposób na wyodrębnienie konkretnego typu ruchu na stronie w celu pogłębionej analizy lub porównania.

SEO (ang. search engine optimization, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych) — działania optymalizacyjne, które mają na celu zwiększanie widoczności strony w bezpłatnych (naturalnych/organicznych) wynikach wyszukiwania i wykorzystanie możliwości dostarczanych przez wyszukiwarki internetowe.

SERP (ang. search engine results page/pages) — strona/strony wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, np. Google, Yandex, Seznam, Baidu.

Strony/odwiedziny (średnia liczba odsłon) — liczba odsłon przypadająca średnio na jedne odwiedziny. Powtórne odwiedziny poszczególnych podstron są liczone.

Śledzenie zdarzeń — funkcja umożliwiająca śledzenie za pomocą Google Analytics interakcji użytkowników z treścią niezależnie od tego, czy generują one nową odsłonę. Śledzenie zdarzeń jest szczególnie przydatne przy pomiarze tzw. mikrokonwersji, np. pobrań plików PDF, odtworzeń materiałów wideo, kliknięć w linki wychodzące (np. prowadzące do fanpage’u marki) itd.

Średni czas trwania odwiedzin (w Google Analytics)— średni czas, jaki unikalny użytkownik spędził w witrynie. Z uwagi na sposób pomiaru w przypadku ostatniej obejrzanej strony (tzw. strony porzucenia) system nie jest w stanie precyzyjnie określić spędzonego na niej czasu.

Unikalni użytkownicy (w Google Analytics) — do unikalnych użytkowników Google Analytics wlicza każdego internautę tylko jeden raz (w statystyce powracający użytkownicy nie są brani pod uwagę). GA rozpoznaje użytkowników na podstawie identyfikatora przeglądarki i komputera. Inne systemy analityczne mogą obliczać liczbę UU w inny sposób.

Wartość strony (w Google Analytics)— pozwala oszacować, jak ważna z punktu widzenia realizacji celów witryny jest dana podstrona. Im wyższa wartość strony, tym częściej była ona jedną z podstron odwiedzanych przez użytkownika, który ostatecznie zdecydował się na zakończenie transakcji.

Wirtualne odsłony — funkcja pozwalająca na śledzenie za pomocą Google Analytics zdarzeń, których wywołanie nie powoduje nowej odsłony. Wirtualne odsłony są szczególnie przydatne do śledzenia ścieżek do celu, w ramach których poszczególne kroki nie mają unikalnych adresów URL.

Współczynnik odrzuceń (ang. bounce rate) — w analityce internetowej: odsetek wizyt jednoodsłonowych, a więc takich, w czasie których internauta obejrzał tylko jedną podstronę, po czym opuścił witrynę. W Google Analytics na współczynnik odrzuceń mają wpływ nie tylko odsłony, ale również zdarzenia – jeśli podczas wizyty zostało odnotowane chociaż jedno zdarzenie (nie oznaczone jako „nieinterakcyjne”), nie zostanie ona policzona jako odrzucenie, nawet jeśli była jednoodsłonowa.

W e-mail marketingu: bounce rate to odsetek adresów e-mail, na które nie dostarczono wiadomości. W tym znaczeniu bouncejest tłumaczony na język polski jako „odbicie”, które może być:

  • „miękkie” (ang. soft bounce) — jest  to informacja o tymczasowym problemie z dostarczenie wiadomości, np. ze względu na przepełnioną skrzynkę lub przejściową niedostępność serwera odbiorcy;
  • „twarde” (ang. hard bounce) — jest to informacja o braku możliwości dostarczania do odbiorcy danej wiadomości oraz kolejnych, np. ze względu na literówkę w adresie lub usunięcie go z serwera.

Wyrażenia regularne (Regular Expressions, RegEx) — wyrażenie wykorzystujące znaki i symbole wieloznaczne do budowania reguł zbierania i przetwarzania danych.